Műtrágyák csomagolása

Fontos információt lehet találni a műtrágyás zsákok címkéin a szállításról, a tárolásról és a kezelésről. A termék besorolása és felcímkézése a nemzeti szabályozás és az EU jogszabályok szerint történik, a szállítási besorolás pedig az ENSZ veszélyes áruk szállítására vonatkozó mintaszabályzatának (TDG) hatálya alá tartozik. A termék kémiai összetétele a zsákon található meg az egyes országok nemzeti szabályozásának megfelelően. A helyi értékesítő irodák további információval és segítséggel szolgálnak.

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy miként figyelmeztet a főbb termékeink közül néhánynak a címkéje a különféle veszélyekre.

biztonság

biztonság

Ahogy azt a bevezető résznél is írtuk, a címke egyes elemeit a CLP szabályozás és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok (TDG) határozzák meg. Ugyanez az információ megtalálható az Anyagbiztonsági adatlapokon is. Hivatkozás: CLP szabályozás: 1272/2008 sz. EK rendelet. A CLP vagy CLP szabályozás (vegyi anyagok és keverékek besorolása, címkézése és csomagolása) az EU és az EGT egész területén hatályos. A jogszabály olyan besorolási és címkézési rendszert vezet be a vegyi anyagokhoz, amely az Egyesült Nemzetek Vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (UN GHS)-re épül.

Az iparág feladata az, hogy beazonosítsa a vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyeket, mielőtt azok a piacra kerülnének, valamint, hogy az ezeknek megfelelő besorolásukat is meghatározza. Abban az esetben, ha egy termék veszélyes, akkor fel kell címkézni annak érdekében, hogy a dolgozók és a fogyasztók még a felhasználás előtt megismerjék a hatásait. (Forrás: ECHA weboldal)

biztonság

A termék eredetét mindig ráírják a zsákra. A Big-Bag zsákok és a kisebb zsákok elülső oldalán megtalálható a TDG címke a szállításhoz. A Big-Bag zsákok és a kisebb zsákok hátsó oldala a CLP és a TDG szabályozás szerint van felcímkézve. Egységesített címkét használunk, kivéve, amikor:  

  • A termék nem besorolásköteles a szállítás szempontjából. Ilyen esetben csak a CLP címke található meg rajta, és/vagy
  • Az egységesített címkét csak egy kiegészítő címkén lehet teljesen feltüntetni.

Az egységesített címke az a teljes címke, amelyen megtalálhatók a CLP és a TDG szabályozások által megkívánt elemek is. Azokban az esetekben, amikor egy adott veszélyre létezik TDG és CLP piktogram is, a CLP piktogram nem szerepel a címkén.

A kisebb zsákok kiegészítő címkéjén vagy az egységesített címke vagy pedig a CLP címke szerepel (olyan esetekben, amikor a termék nem besorolásköteles szállítási szempontból). Elképzelhető, hogy a kiegészítő címke nem tartalmazza a CLP szabályozás összes követelményét.

 

A termékek azonosítása és az árukészlet forgása (YaraVita termékek)

Az összes YaraVita terméken szerepel egy hatjegyű tételszám, amely hasznos információval szolgál a raktárban dolgozóknak. Ezt a kódot a termék külső csomagolására nyomtatják rá, illetve a folyékony termékek esetén minden egyes kannára.

biztonság

A készletnyilvántartást segítendő, a YaraVita koncentrátumok külső dobozán a helyi nyelven is szerepel egy kifejezés, amely tájékoztatást ad arról a dátumról, ameddigre a terméknek már át kellett volna haladnia az értékesítési láncon, egészen a végfelhasználóig, és amediggre azt fel is kellett volna használni.        

Annak érdekében, hogy a műtrágya gyártása vagy feldolgozása során felhasznált termékekről vagy nyersanyagokról pontos tájékoztatást lehessen nyújtani, a legjobb az, ha beszerzik az anyagbiztonsági lap (SDS) legfrissebb verzióját, amelyet a termék felhasználása szerinti ország jogszabályai alapján állítottak össze. A pontos anyagbiztonsági adatlap információkat tartalmaz a lehetséges veszélyekről és javaslatokról a kezelés, a tárolás, a nemkívánatos helyzetek és a megsemmisítés vonatkozásában. A pontos anyagbiztonsági adatlapon szerepelnek a szállítás szempontjából történt besorolással kapcsolatos információk is.