Műtrágya tárolása

A megfelelő tárolási és rendtartási gyakorlat igen fontos a biztonságos munkahelyek fenntartásához. Ahol arra lehetőség van, a műtrágyát zárt, biztonságos tárolóhelyen kell tartani annak érdekében, hogy a terméket meg lehessen védeni az időjárási körülményektől (napsugárzás, eső, stb.), valamint a tolvajlás kockázatát is le lehessen csökkenteni.

Az ideális tárolási körülmények:

biztonság

Zárt épület, amely képes megvédeni a terméket az időjárástól, különösen a közvetlen napsugárzástól.

 • Tiszta por- és szennyeződésmentes környezet.
 • 5 és 30°C közötti hőmérséklet (bizonyos típusú műtrágyák érzékanyek a magas hőmérsékletre).
 • A műtrágya védelme nedvesség ellen, ami csomósodáshoz és porképződéshez vezethet, befolyásolva a termék kijuttatási jellemzőit.
 • Fel legyen szerelve a raklaptároló polcrendszerrel, hogy ne legyen szükség a raklapok egymásra helyezésére.
 • Megfelelő raktárkezelés, pl. FIFO rendszerben (legkorábban beérkező tételeket szállítják el legelőször).

 

Beltéri tárolás

 • A raktár lehetőleg olyan raktár legyen, amely nem éghető anyagból készült (pl. beton, tégla, acél).
 • Megfelelő szellőzést kell biztosítani az összes épületben a hőleadás elősegítése érdekében, illetve a füstgáz elvezetése céljából tűz vagy a termék bomlása esetén.
 • A talajnak egyenletesnek, száraznak, simának és kátyúmentesnek kell lennie.
 • Korlátozza a műtrágya rakatok magasságát. A zsákos műtrágyából képzett rakatok instabillá válhatnak, és ledőlhetnek.
 • A műtrágyás zsákokból épített rakatok magasságát az országos szabályozásnak megfelelően határozza meg, ha van ilyen. (300 tonna az egyszerű ammónium-nitrát esetén (>28% N)).
 • Tárolja az árut legalább 1 méterre az épület ereszeitől és gerendázatától, zsákos műtrágya esetén a falaktól is.
 • Ha raklapokat rak egymásra, akkor azokat szilárd, száraz felszínra kell helyezni. Ha egymás tetejére teszi a raklapokat, akkor gondoskodjon róla, hogy szilárd alapzaton álljanak.

biztonság

 • Ne tároljon be olyan ömlesztett anyagokat, melyek inkompatibilisek egymással, pl. karbamidot ammónium-nitrát alapú műtrágyákkal. Ezeket jól elszeparáltan kell tárolni. Soha ne keverjünk össze műtrágyákat anélkül, hogy a raktári készletet ne osztanánk fel részekre. Tartsa a meszet és a műtrágyát egymástól különválasztva. (Lásd a kompatibilitási mátrixot és a műtrágyák fizikai jellemzői-t)
 • Beltéri tárolás esetén három zsákot is egymásra helyezhet, ha egyenletes a felszín.
 • Tartsa távol a műtrágyát mindennemű gyúlékony anyagtól. Gondoskodjon róla, hogy legalább 5 méteres távolság legyen az anyagok között. A legtöbb nitrogén műtrágya olyan nitrátokat tartalmaz, amelyek bomlani kezdenek hő hatására, és már 150°C-on mérgező nitrogén-oxidok szabadulnak fel. Néhány termék még szén-oxidokat (CO, CO2)  és kén-oxidokat is kibocsát.

 

biztonság

Szabadtéri tárolás

 

 1. Tárolja az árut jó vízelvezetésű, száraz, egyenletes, emelt felületen.
 2. Tegyen raklapot a zsákok alá annak érdekében, hogy a földdel és (nagy esőzés esetén) a vízzel való közvetlen érintkezést megelőzhessük. Csak sértetlen, szálka- és szögmentes raklapfedelet használjon.
 3. A raklapoknak nem szabad megdőlniük. Ha dőlnének, azonnal építse őket újra.
 4. Annak érdekében, hogy a termék megfelelő minőségét biztosítani lehessen, helyezzen el egy üres raklapot a rakat tetejére még azelőtt, hogy a műanyag fóliával lefedné. Ezzel megelőzhető a termék minőségének hőbehatások miatti romlása (ahogy az a gyártó/beszállító ajánlásában is szerepel).
 5. Ahol nem áll rendelkezésre raklaptároló polcrendszer, ott a raklapokat bizonyos párosításban egymásra lehet helyezni. 
 6. A rakatokat le kell takarni annak érdekében, hogy a zsákokat megvédjük a szennyeződésektől. A takarófóliát hozzá kell erősíteni a rakat aljához a surlódás és a dörzsölődés miatti károsodás elkerülése érdekében.
 7. Legyen nagyon óvatos, amikor lefedi a rakatot, illetve, amikor kitakarja azt. Ezeket lehetőleg jó időben végezzék.
 8. Ellenőrizze a rakat stabilságát, mielőtt a takarófóliát kioldozná. Előfordulhat, hogy a takarófólián alga telepszik meg. Ettől csúszóssá, s így potenciálisan veszélyesé válik.
 9. Hideg időben előfordulhat, hogy a letakart rakaton jég képződik. ezek gyakran nehéz és éles szélű jégdarabok. A lehulló jégdarabok rendkívül veszélyesek. A jég csúszós, és emiatt potenciálisan veszélyes.
 10. A szabadban tárolt műtrágyát vízhatlan ponyvával kell védeni az időjárási elemek ellen. Megfelelően rögzítse a ponyvát a termék körül. A ponyvának legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia. Figyeljen, hogy ne legyenek műtrágya maradványok a földön vagy a közlekedési utakon.

 

A szabadban történő tárolásnál helyezzen raklapokat a letakart műtrágyára annak érdekében, hogy védje a ponyvát és a zsákokat a madarak által okozott károsodás ellen.

A stabilitás és a biztonság érdekében a Big-Bag zsákokat piramis alakban kell felhalmozni. A raklapból épített rakatok magasságát a termék, a raklapok stabilsága és a mozgatóberendezések alapján kell meghatározni, de nem célszerű 3 raklapnál magasabbra halmozni.

biztonság

SOHA se hurkolja a ponyvarögzítő zsinórokat a kezére vagy az ujjaira. A ponyva felszíne igen nagy, és egy széllökés révén könnyen felemelhet egy embert a földről, illetve megsértheti a kezet és az ujjakat. Használjon kesztyűt a letakarás során.

 

Műtrágya silóban történő tárolása

biztonság

Kérjük, ne feledje, hogy a Suprasalpeter N27-hez és az Axanhoz (valamint a karbamidhoz) hasonló műtrágyák érzékenyek a magas hőmérsékletre, és emiatt nem célszerű őket napsugárzásnak kitett silókban tárolni. Ellenőrizze, hogy a siló megfelelően zárt-e a tárolás során. A légelzárókat, valamint a betöltő és a szellőztetőcsöveket megfelelően le kell zárni a szellőzés megakadályozása érdekében.

A silós tároláshoz a műtrágyát tartálykocsival szállítjuk. A betöltésnél a nyomás ne legyen 0,15 MPa = 1,5 kgf/cm2-nél nagyobb. Ez azért fontos, hogy a szemcsék széttöredezését, valamint a porképződést el lehessen kerülni. A termék megfelelően óvatos kezeléséhez ellenőrizze, hogy a befúvócső minél egyenesebb legyen, az ívek kellően nagy sugarúak legyenek, és sehol se törjön meg.

 

Folyékony műtrágya tárolása

biztonság

A tárolási követelmények az adott időben szükséges minőségtől, a gazdaság tereprajzától és logisztikai megfontolásoktól függenek. A folyékony műtrágya tartályok telepítése:   

• A tartály alapjaként sík, törmelékalapú betontömböt kell használni.

• A helyszínnek legalább 10 méterre kell lennie bármiféle vízfolyástól (AIC).

• Dolgozzon ki rendkívüli intézkedési tervet kiömlés esetére.