Adatkezelési nyilatkozat

Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a Yara Hungária Kft. (8200 Veszprém, Szabadság tér 4., adószám: 14901234-2-19) továbbiakban "Adatkezelő" az alábbi adataimat marketing tevékenységek céljából használja, az általa alkalmazott adatvédelmi és kezelési elvek mentén kezelje.