május 11, 2020

Tavaszi műtrágyázás első lépései az intenzív szőlőtermesztésben

Szerző: Tóth Gábor

A szőlőültetvények termésátlaga 2019-ben egyharmaddal kevesebb volt, az előző évhez képest. Ennek mértéke termőhelytől függően változott. Növényvédelmi oldalról vizsgálva, a terméskiesés egyik oka volt, hogy több borvidéken is erős peronoszpóra járvány lépett fel.

Ha a tavalyi eredményt a korábbi évek termésmennyiség - tápanyag-ellátottság összefüggéseiben vizsgáljuk, figyelembe kell venni, hogy az előző két évben (2017-18) az átlagosnál jóval magasabb termésátlagokat értünk el. Ha a talajból kivont tápanyagot nem pótoljuk, akkor csak idő kérdése, hogy mikor esik vissza az ültetvény termésátlaga. Tavasszal figyelmeztető jel volt, hogy már szokatlanul korai időszakban megjelentek az első hiánytünetek a levélen.

Ahhoz hogy a betervezett termésátlag szüretkor realizálódjon, az alaptrágyázással foglalkozni kell.   A tapasztalat az, hogy a gazdák kevés hangsúlyt fektetnek a folyamatos tápanyagellátásra, és az optimális termőegyensúly kialakítására. Elsőként az alapokat kell rendbe tenni a talajban. Ahhoz hogy a műtrágya választásnál jó döntést tudjunk hozni, ismerni kell a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait. A talajszerkezet, kötöttség ismeretében tudunk döntést hozni a kijuttatásra kerülő mennyiségről, annak térbeli és időbeni megosztásáról. A talajkémhatás irányadó a tápelemek felvehetősége szempontjából. Ha eltér a talajunk kémhatása az optimális tartománytól, akkor szükséges a korrekció végrehajtása. Ez jellemzően a savanyú talajon pH emelést jelent, a meszes alapkőzetű területeken inkább csökkenteni kell a talaj kémhatását. Másik szempont a növény igénye, itt a klórérzékenység, amit figyelembe kell venni a műtrágya választáskor. A YaraMila Cropcare, komplex melegen granulált kertészeti műtrágyák különböző arányú összetételben tartalmazzák az NPK hatóanyagot, mikroelemekkel kiegészítve, és magas kéntartalommal. A kén egyes fajtáknál különösen fontos az aromakomponensek szintézisében. A Complexben a foszfor hatóanyag egy része polyfoszfát formában található. Ez a növény számára könnyen felvehető foszfor forrást jelent, a különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező talajok esetén is.

YaraMila Cropcare/Complex összetételek a tavaszi alaptrágyázáshoz:

12.png

Az összetétel választás és a kijuttatandó mennyiség meghatározásához vegyük figyelembe a talajvizsgálat eredményét. Ennek hiányában a dózis 300-700kg/ha között változhat az ültetvény kora, a fajta és a tervezett termés függvényében.

Az alaptrágya kijuttatással még nincs megoldva a tápanyagellátás. A vegetációban lombon keresztül történő makro- és mikroelem pótlás egyre inkább kulcskérdés, különösen olyan időszakban, amikor valamely környezeti tényező miatt a gyökéren keresztüli tápanyag felvétel gátolt. A lombkezeléshez a YaraVita termékcsaládot javasoljuk.

Itt a YaraVita Frutrel, szőlő és gyümölcs specialistánkra hívom fel a figyelmet. Az első kijuttatást már akkor érdemes elkezdeni, amikor a kis virágkezdemények láthatóak a hajtásokon. Egyedi összetétellel és magas hatóanyagtartalommal (749g/l) rendelkezik, jól megtapad a levélen, és a felületi feszültség csökkentő adaléknak köszönhetően a permetlé eloszlás egyenletes a levélen.

A komplex tápanyagtartalma biztosítja a virágzás és kötődéshez szükséges legfontosabb tápelemeket, emellett a speciális összetétele hozzájárul a szőlő természetes védekező rendszerének működéséhez.

 YaraVita Frutrel lombtrágya technológiai táblázat:

Termék

Összetétel

Össz hatóanyag

Kijuttatás *

Javasolt dózis

YaraVita Frutrel

Foszfor 240 g/l, kalcium 280 g/l, magnézium 100 g/l bór 20 g/l, cink 40 g/l nitrogén 69 g/l

749 g

A virágkezdemények megjelenésétől 2-4 kezelés javasolt.  

2,5-5 l/ha

*Vegetációban átlagosan 10l/ha mennyiséget javaslunk

A YaraVita szőlőben alkalmazható palettája széles, ezek közül a 4 legfontosabb termékre épül a technológia gerince: YaraVita Frutrel – Bortrac - Universal Bio – Safe K. Ha speciális probléma, élettani zavar jelenik meg az ültetvényben - pl. klórózis, kocsánybénulás, kation egyensúlyi zavarok- akkor célzott kezelést kell alkalmaznunk a detektált tünetre.