március 13, 2024

Mennyiség és minőség YaraVita lombtrágyákkal

Szerző: Makra Máté

A búzatermesztés állandó kérdése, hogy sokat termeljünk, vagy inkább a minőségre koncent-ráljunk. Számos tényező befolyásolja mind a két kritériumnak a teljesülését, azonban a táp-anyagellátás szerepét az elsők között említjük mind a két esetben.

A mennyiség kérdése több paraméter együtteséből tevődik össze. A hektáronkénti növény-, illetve kalászok száma, a kalászonkénti szemszám, valamint a szemek súlya azok a tényezők, amelyek szorzata megadja a hektáronkénti hozamot. A tápanyagellátás szerepe ebben a kérdéskörben kiemelt, ugyanis csak a jó ellátottságú állománytól várhatunk magas értéket az említett tényezőkből.

A szokatlan februári meleg, amihez elegendő nedvesség is társult, elindította növényeinket. Ebben az időszakban a folyamatos szemléknek fontos szerepe van, ugyanis ez az időszak a kalászdifferenciálódás időszaka, amikor a termés mennyisége alapvetően eldől. A tápanyaghiányos időszak (akár valós, akár látens) limitálja a termés mennyiségét, melyet a későbbi kezelésekkel látszólag kezelni tudunk, de egy adott szint fölé nem tudjuk emelni a mennyiséget. A korai fejlődési időszak (bokrosodástól az 1-2 nóduszos állapotig) a mikroelemek pótlásának időszaka. A kalászosok, és így az őszi búza is ekkor a legérzékenyebb ezek hiányára. Szerepük sokoldalú, a különböző növényélletani folyamatokban, a gyökérzet erősítésén át közvetlenül, és közvetve is befolyásolják a termésünk alakulását.

Pótlásuk komplexen történjen, melyre elsődleges javaslatunk a YaraVita Gramitrel, a Yara kalászosokra kifejlesztett összetételű növényspecifikus lombtrágyája. A benne található tápelemek olyan arányban lettek összeállítva, illetve olyan mennyiségben találhatóak, hogy a javasolt dózis alkalmazása mellett, a teljes mikroelemek igényt fedezni tudja, még a magasabb terméselvárások mellett is. A címkén található összetétel mellett ki kell emelni a formulázott forma jelentőségét, melynek eredménye, hogy mind rövid távon, mind pedig hosszabb időn keresztül, több hetes tartamhatás mellett is a megfelelő ellátottságot biztosítani fogja, kijuttatásával ne várjuk meg a látható hiányok megjelenését, hanem ,,megelőző” jelleggel használjuk a létfontosságú időszakban.

Szót kell ejteni az általános kondicionálás jelentőségéről is. Általánosnak mondjuk, mert nem a mikroelemek pótlását, hanem alapvetően NPK kiegészítést adunk lombon keresztül. Lassan felmelegedő talaj, illetve több egyéb környezeti hatás indokolhatja ilyen típusú termékek használatát, akár önmagában, akár a növényspecifikus összetételek kiegészítéseként. A YaraVita Universal Bio folyékony formában 3-5 l/ha dózisban, kristályos formában pedig Folicare 18-18-18 3-5 kg/ha dózisban teljes mértékben alkalmas az említett feladat teljesítésére.

A tápanyagellátás hatása a minőségre, az egyes minőségi paraméterek alakulására, illetve a magasabb minőségi mutatóknak megfelelő búza betakarítása csak a jól ellátott állománytól várható. A korai fejlődési időszakban alapvetően a mennyiséget tudjuk befolyásolni, a későbbi időszak már a minőség kérdése kerül elő. Ekkor a nitrogén-, illetve a kén szerepe kerül első helyre, amit a YaraVita Thiotrac 3-5 l/ha dózisban való alkalmazásával tudunk biztosítani. A későbbi lomb-, illetve kalászvédelemmel kombinálva a minőségi paramétereket pozitívan befolyásolja, a sütőipari paraméterek emelésével hozzájárul a magas minőségű termés eléréséhez. Az ezermagtömeg emelésével pedig a betakarításkori termésmennyiséget is növeli.

A Yara lombtrágyái teljeskörű megoldást jelentenek minden kultúrában, magas hatóanyagtartalom és alacsony hektárdózisok mellett kedvező ár-érték aránnyal rendelkeznek. A növényspcifikus termékek mellett az egy-egy tápelemet tartalmazó készítmények minden makro-, mezo- és mikroelem pótlására alkalmasak.