május 22, 2015

Kukorica- és napraforgó termesztők figyelmébe!

Szerző: Dr. Térmeg János

A jelenlegi piaci viszonyok között elengedhetetlen, hogy a növényeink termőképességét kihasználjuk a gazdálkodási területünkön, figyelembe véve az adott környezeti tényezők   kedvező illetve kedvezőtlen hatását. Ennek egyik alapfeltétele, hogy harmonikus tápanyag-ellátást biztosítsunk, ebben – az alap és fejtrágyázáson túl -   kiemelkedő szerep jut a lombtrágyázásnak.

A termesztésben igazolódott a lombtrágyázás szerepe, jelentősége mind az abszolút, mind pedig a relatív tápelem hiányok pótlásában. Ennek ellenére a tápanyag-ellátás egyik legvitatottabb eleme. Ennek egyik oka, hogy nem minden esetben valósul meg a termékválasztás kellő döntés előkészítő munka alapján. Alapvető annak a felismerése, hogy mi az amit pótolni kell az adott körülmények között. Ehhez ismerni kell a talajunkat, a növény igényét és azokat az összefüggéseket, hatásokat amelyek befolyásolják a tápanyagok felvehetőségét a növény számára. Ha kellő alapossággal meghatároztuk, hogy mit szükséges pótolni, ismerni kell a különböző lombtrágya készítmények tulajdonságait, lehetőségeit, korlátait.

A  rejtett és a már látható tápelem hiánytünetek oka, az egyes tápelemek hiánya, vagy a nem megfelelő arányuk. A tápanyag-ellátás alapvető célja, hogy a mennyiségi hiányokat, vagy az aránytalanságokat megszüntesse.

A Yara nem csodaszereket forgalmaz, de a széles  termékkínálat (különböző kémiai formák, széles spektrumú összetételek, adalékanyagok, halmazállapot) lehetőséget ad arra, hogy  eltérő környezeti tényezők (talaj, éghajlat…) között is, bármilyen tápanyag-ellátási problémára megoldást biztosítson. Így van ez a kukorica és napraforgó esetében is.

Javasolt Yara termékek kukoricában: 

Javasolt Yara termékek napraforgóban:

A YaraVitaTM Universal Bio-t az idei évben kezdtük forgalmazni, összetétele:

Megnevezés

N

P2O5

K2O

Mn

Cu

Zn

B

Mo

%

YaraVitaTM

Universal Bio

8,5

3,4

6

0,11

0,08

0,06

0,017

0,0025

A kijuttatási  időponttal kapcsolatban minden lombtrágya esetében ajánlott, hogy az első kezelés legkésőbb a lombzáródásig történjen meg. A lombtrágyázást a korai, intenzív növekedési időszakban célszerű elvégezni. Az ekkor kijuttatott lombtrágyák hatékonysága igen jó,  mert nem a már kialakult rejtett, vagy valós hiányt kezeljük, hanem megelőzzük azt, és ilyenkor csapadékszegény időszakban is jobb a növények nedvkeringése, tápanyag forgalma, a stresszhelyzetekre jobban felkészülnek.

Akkor járunk el helyesen, ha az első lombtrágya nem egy hatóanyagot, hanem a növényfaj kulcsfontosságú tápelemeit tartalmazza, majd ezt követően, ha szükséges kiegészíthetjük egy tápelemet tartalmazó lombtrágya féleséggel.

A fenti javaslatok általános érvényűek, konkrét, speciális esetek megoldására, beszerzéssel, felhasználással kapcsolatban várjuk kérdését, melynek megválaszolására készséggel állunk rendelkezésre.

Dr. Térmeg János szaktanácsadó

+36 30 349 8084