február 02, 2020

Jobb félni, mint megijedni… avagy a megelőzés hatékonysága!

Szerző: Makra Máté

A mindennapi életben sokszor elhangzik a fenti mondás. A váratlan helyzetekre nem minden esetben tudunk felkészülni, de megfelelő elővigyázatossággal a legtöbb esetben a bajt el lehet kerülni. Hogyan érvényesül ez a tápanyagutánpótlásban?

A megfelelő termékválasztással, és a megfelelő időben való kijuttatással. Lássuk, mire kell felkészülnünk tavasszal a repce tápanyagutánpótlása során.

Az őszi vetésű növények életében különösen fontos a tavaszi fejlődés megindulásának időszaka. A jelentkező tápanyagigény ekkor ugyan még nem olyan magas, viszont napról napra jelentős mértékben növekszik, nagyon gyorsan alakulhat ki abszolút- vagy relatív tápanyaghiány. Éppen ezért már ebben az időszakban is rendelkezésére kell állnia a megfelelő mennyiségű, felvehető tápelemeknek. Azok a rövidebb-hosszabb időszakok, amikor nem áll rendelkezésre, vagy valamilyen gátló hatás miatt limitált mennyiségben érhető el, termésünk mennyiségéből is kiesést jelent. A tavaszi teendők a tápanyagutánpótlásban két fontos, meghatározó lépésből állnak: a fejtrágyázások és a lombtrágyázások szakszerű elvégzéséből.

A fejtrágyákkal kijuttatott tavaszi nitrogén pótlás több kérdést is felvet.

Milyen formában juttassuk ki a nitrogént a növények számára? Az elmúlt évek kiszámíthatatlan csapadékellátottsága, a hosszú időn keresztül tartó aszályos időszakok gyakorisága azt erősíti, hogy olyan nitrogén műtrágyát használjunk, amely közvetlenül felvehető nitrát formában is tartalmazza a nitrogént. A nitrogént a növények a hazai talaj- és klimatikus adottságok mellett legnagyobb mennyiségben nitrát formában tudják hasznosítani, ezért célszerűen a kijuttatott nitrogén műtrágyának is kell ilyen formában azt tartalmaznia, hogy a kijuttatás és a felvétel között eltelt idő minél rövidebb legyen, ezáltal ne alakulhasson ki nitrogénhiányos időszak. Az ammónia- és karbamid formák a felvétel előtt rendszerint nitráttá alakulnak bizonyos kémiai- és biológiai folyamatok során. Mindkét folyamat a talaj hőmérséklete által erősen befolyásolt: 5°C-on kb. 6 hét alatt alakul át a kijuttatott ammónia-nitrogén felvehető nitrát formává. A szármegnyúlás időszakában a repce fejlődési erélyétől függően akár 4-6 kg nitrogént(!) is felvesz naponta, melyet a gyorsan ható nitrogén műtrágyákkal tudunk biztosítani.

Nitrogénnel együtt mennyi kénre van szükség? A repce igénye a kénnel szemben igen magas. Minden kijuttatott 4-5 kilogramm nitrogén hatóanyag mellé 1 kg kén is szükséges, mellyel a megfelelő kénellátottság biztosítható. Kísérleti eredmények alapján az optimális szint kb. 75 kg SO3, vagy elemi kénben kifejezve 30 kg/ha S (1. ábra). A felvételi dinamikája a fentebb említett 4-5:1 arányban a nitrogén felvételével a fejlődés során párhuzamosan alakul (2. ábra). A kén a talajban a nitrogénhez hasonlóan kimosódhat, ezért célszerű a szezon során több alkalommal, kéntartalmú nitrogén fejtrágyával azt pótolni.

Máté1.jpg
  1. ábra. A repce kén szükséglete átlagos körülmények között 75 kg/ha SO3

(Yara Hanninghof, 1997)

Máté2.jpg
  1. ábra. A repce nitrogén- és kénfelvételi dinamikája 6 t/ha termés esetén

(Yara Hanninghof, 2009)

 

  1. táblázat. A felvett nitrogén és kén aránya néhány szántóföldi növénykultúra esetén

Máté3.jpg

A Yara ajánlata a repce fejtrágyázására a YaraBela Sulfan (24N + 15-18SO3), mely a fenti kritériumoknak 100%-ban megfelel, kiváló fizikai tulajdonságokkal rendelkező kéntartalmú nitrogén műtrágya. Az azonnal felvehető nitrát-forma mellett a folyamatos ellátást biztosító ammónium-nitrogén fele-fele arányban áll rendelkezésre, így a kora tavaszi kijuttatás esetén is megfelelő nitrogén hatás érhető el. A ként kalcium-szulfát formában tartalmazza, mely a növények számára 100% vízoldékonyságának köszönhetően azonnal rendelkezésre áll. Granulált termékről lévén szó, a nitrogén-kén aránya minden szemcsében 4:1, ezzel a repce igényét is megfelelő mértékben fedezi.

 

Lombtrágyázás – a hogyanok miértje…

A makro- és mezo tápelemek fő felvételi helye a növények gyökere. Bizonyos környezeti feltételek, fellépő stresszhelyzet és gátolt felvétel esetén szükséges lehet ezek lombon keresztüli kiegészítő jellegű pótlása, mellyel átsegítjük növényeinket a kritikus időszakokon. A kora tavaszi alacsony talajhőmérséklet miatt jelentkező relatív foszforhiány kezelésére a YaraVita KombiPhos alkalmazása javasolt. Igen magas foszfortartalma mellett jelentős mennyiségű káliumot és magnéziumot is tartalmaz, így a tél végi-kora tavaszi permetezések elsődleges kombinációs partnere lehet. A későbbi időszakban, különösen, ha a gyenge csapadékellátottság miatt NPK felvételi problémára lehet számítani, a YaraVita Universal Bio mikroelemekkel kiegészített NPK összetétele az ideális megoldás. Akár a kora tavaszi relatív kén- és nitrogénhiány, vagy a későbbi olajtartalom növelés céljából kijuttatott YaraVita Thiotrac jelent a fejtrágyák hatásának kiegészítéseként gyors lombon keresztüli segítséget.

A makro- és mezoelemekkel ellentétben a mikroelem igény lombon keresztül teljes mértékben fedezhető. Ez utóbbiakra néhány grammtól egy-két kilogramm összmennyiségig van csak szükség. Az egyes kultúrák fejlődésében betöltött kiemelt jelentőségük alapján ún. kulcsfontosságú tápelemeket különíthetünk el, melyekre hiány esetén az adott kultúránk nagy kieséssel reagál, míg megfelelő pótlás mellett jelentős terméstöbblettel hálál meg. A repce esetében ilyen szerepe a bórnak, mangánnak és a molibdénnek tulajdonítható. Ezek a tápelemek a szükséges arányban a YaraVita Brassitrel Pro-ban megtalálhatóak, mely évek óta folyamatosan bizonyítja, hogy helye van a repce tápanyagutánpótlási technológiájában.

Ha talaj- vagy levélvizsgálati eredményeink alapján kimutatható valamely mikroelem hiánya, akkor annak pótlása elengedhetetlen. A kritikus fejlődési időszakokban megnövekedett igényt pedig a megfelelő talajellátottság mellett is szükséges pótolni. A repce esetében ilyen a virágzáskori magas bórigény, melyet a virágzást megelőzően kijuttatott YaraVita Bortrac 2 l/ha dózisával fedezhető.

A növényvédőszerekkel való jó keverhetőség minden YaraVita termék erénye, de a végtelen számú kombinációs lehetőség miatt minden esetben javasoljuk keverhetőségi próba elvégzését. A Tankmix adatbázisunk (www.tankmix.com vagy TankmixIT mobilalkalmazás) folyamatosan bővülő számú keverési próba eredményét tartalmazza. Célszerű itt keresni először a kijuttatni kívánt növényvédőszerrel való keverhetőség sikerességéről.  

A lombtrágyák hatását kutatóintézeteknél beállított kísérletekkel folyamatosan nyomon követjük. A repce technológiánk hatékonyságát a sopronhorpácsi Beta Kutatóintézet Nonprofit Kft. neve fémjelzi, több éves együttműködés keretében végzik itt termékeink hatásvizsgálatát. A Sopronhorpács környéki területek talaja tápelemekkel legalább közepesen vagy jól ellátott, gyengén savanyú barna erdőtalajok.

Az elmúlt évi kísérleti eredményünk kiválóan szemlélteti a YaraVita lombtrágyák termés mennyiségére és minőségi paramétereire gyakorolt pozitív hatását (3. ábra). A teljes technológia, melynek alapját az őszi és tavaszi Brassitrel Pro kezelések adják, közel 10%-os többletet eredményezett. Az elmúlt évek eredményeinek összegzése látványosan szemlélteti a YaraVita lombtrágyázási technológia pozitív hatását a repce esetében (4. ábra): közel fél tonnás terméstöbblet a vizsgálat három éve alapján még a 4 tonna feletti termésszint felett is.

Máté5.jpg
  1. ábra. A különböző YaraVita lombtrágya alkalmazási technológiák hatása a repce szemtermésére és olajtartalmának alakulására, kisparcellás kísérletben. Zsira, 2018-2019.

 

Máté4.jpg
  1. ábra. Az őszi káposztarepce YaraVita lombtrágyázási kísérletek eredményei az elmúlt három év átlagában. Sopronhorpács és környéke, 2016-17, 2017-18 és 2018-19 évek átlaga

 

Legyen szó akár a nitrogén fejtrágya kiválasztásáról, vagy a megfelelő lombtrágya technológia összeállításáról, a Yara termékei és megoldásai kiemelkedő ár-érték aránnyal párosítva, a repcében is évről évre bizonyítják helyüket a tápanyagutánpótlási technológiákban. További részletekkel kapcsolatban keresse bizalommal Yara-szaktanácsadóját!