november 20, 2014

Élelmezési Világnap 2014

Szerző: Yara International

Október 16. az ENSZ Élelmezési- és Mezőgazdasági Szervezetének Élelmezési Világnapja. Ebből az alkalomból a Yara is részt vett a FAO éves élelmiszerbiztonsági plenáris bizottsági ülésén.
Élelmezési világnap nagy
Élelmezési világnap kicsi

„Sajnos elmondható, hogy a világ lakosságának a fele alultáplált. Még mindig 800 millió alultápláltember él a Földön, és ez a szám folyamatosan növekszik. Szükség van a magánszektor egy felelős rétegének hozzájárulására ahhoz, hogy tápláló étel kerülhessen minél több ember asztalára.” – mondta Graziano Da Silvam a FAO főigazgatója.

“A világ élelmezése, a föld gondozása”

Az ENSZ Élelmezésbiztonsági Világtanácsa (CFS) 2014-ben Rómában ünnepelte a Világélelmezési Napot Máxima holland királyné és a Ghánai Köztársaság korábbi elnökének, John Kufuornak a jelenlétében. A 2014-es Világélelmezési napon a családi gazdálkodások szerepéről esett szó "A világ élelmezése, a föld gondozása" jelmondattal. Az esemény célja az volt, hogy felhívja a világ figyelmét a családi gazdálkodások jelenőségére az éhínség felszámolásáért vívott harcban.

A CFS ez évi ülésén részt vett az a 90 fős küldöttség is, akik között az üzleti élet, többek között a Yara képviselői voltak jelen. A küldöttség az ún. PSM (magánszektor mechanizmus) csoportot képviselte, amelynek célja, hogy hangsúlyozzák a magánszektor, illetve a műtrágyaipar az éhínség felszámolása elleni küzdelemben vállalt szerepét az ENSZ élelmezéssel és mezőgazdasággal foglalkozó fórumain.

A CFS világszinten az élelmiszerbiztonság és az élelmezés irányító testülete.  Rómában, a FAO székhelyén gyűlésező tanácsnak a New York-i  ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) felé van jelentéstételi kötelezettsége. Natalia Federighi, a Yara Kommunikációs Igazgatója hangsúlyozta, hogy ez az ENSZ intézmény azért rendkívül különleges és fontos is egyben, mert ez egy több érdekelt felet tömörítő bizottság, ahol a magánszektor és a civil társadalom is lehetőséget kap véleménye tolmácsolására a 193 ENSZ kormánnyal egyenlő módon. 

A Nemzetközi Agrárélelmiszer Hálózat (IAFN) által irányított PSM az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment keresztül. 2010 óta, amikor még csak 2 képviselő vett részt a CFS ülésén (a Yarától Natalia a Nemzetközi Műtrágyagyártók Szövetsége (IFA) képviseletében és a Croplife elnöke) 2014-re a képviselők száma 90-re emelkedett. Még ennél is fontosabb eredmény, hogy a héten sikeresen újra megnyitották a FAO székhelyén a magánszektor számára kialakított új és állandó irodát.

„A magánszektor küldöttsége és Graziano Da Silva találkozója nagyon jól sikerült. A találkozón Da Silva úr a az élelmiszerbiztonság támogatására ösztönzött bennünket, valamint segítségünket kérte az előttünk álló kihívásokra adható megoldások megtalálásban. Lehetőségünk volt kiemelni a műtrágyák jótékony hatását a termőföld minőségére, amit a Termőföld Nemzetközi Évének kikiáltott 2015-ös esztendő során és folyamatosan hangsúlyozni fogunk.”, mondta Natalia.

 

A beruházások támogatása a mezőgazdaságban

A hét másik sikere a Mezőgazdasági és Élelmiszer-rendszerekbe Történő Felelősségteljes Beruházások (RAI) önkéntes alapelveinek elfogadása volt. A plenáris ülésen, valamint a kormányokkal és civil szervezetekkel folytatott hosszú és nagyon komplex tárgyalássorozat során  Jean Paul Beens, a Yara Ipari Kapcsolatokért felelős és Kommunikációs igazgatója képviselte az  IFA-t és a PSM-t. „Az alapelvek az élelmiszerbiztonság és élelmezés hatékony javításának  fontos mérföldkövei”, magyarázta Natalia.

A RAI alapelvek célja a mezőgazdasági beruházások előmozdítása, valamint útmutatóként szolgál mind a magánszektor, m ind pedig a nemzeti kormányok, adományozók és civil szervezetek számára.“Az önkéntes RAI alapelvek egy nemzetközileg elismert magatartási kódexnek tekinthető, amely a meglévő jelentéstételi mechanizmusok keretében operacionalizálható.”- mondta Jean Paul Beens.