Felhasználási feltételek

Előfordulhat, hogy a Yara kapcsolt vállalkozásai közül néhány különálló vállalat, amely maga irányítja üzletvitelét, mi a „Yara”, a „mi” vagy a „minket” kifejezést fogjuk használni a Yara vállalatokra általában. Ennek oka a megfogalmazás egyszerűbbé tétele, és nem célunk vele az, hogy a különböző vállalkozások közti viszony pontos leírását adjuk.

A jelen oldal, valamint az azon hivatkozásként szereplő valamennyi dokumentum azokat a felhasználási feltételeket tartalmazza, amelyek a Weboldalhoz való hozzáférést, valamint annak használatát szabályozzák. A Weboldalhoz való hozzáférés, és annak használata révén Ön elfogadja a felhasználási feltételeket.

Önnek kell gondoskodnia arról, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés, és annak használata összhangban álljon a helyi törvényekkel.

A Weboldalhoz való hozzáférés csak ideiglenes jelleggel történhet, és fenntartjuk a jogot arra, hogy a Weboldalon található bármely szolgáltatást vagy tartalmat külön értesítés nélkül is visszavonjuk, vagy módosítsuk. Nem tartozunk felelősséggel, ha a Weboldal bármilyen okból, bármikor és bármilyen időtartamra elérhetetlenné válik. Jogunk van időnként korlátozni a Weboldalhoz, illetve annak valamely részéhez való hozzáférést.

Ha felhasználói azonosító kódot, jelszót, illetve a Weboldal használatát elősegítő bármilyen más információt választ magának, vagy kap tőlünk, akkor az ilyen információt bizalmasan kell kezelnie, és harmadik félnek nem adhatja ki azt. Jogunkban áll bármely felhasználói azonosító kódot vagy jelszót bármikor deaktiválni, akár a felhasználó választotta azt, akár mi adtuk neki, ha a véleményük szerint a felhasználó nem tartja be a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit.

Az Ön felelőssége minden olyan intézkedés megtétele, amelyre a Weboldalhoz való hozzáféréshez szüksége van.

Jogi nyilatkozat

A Weboldalon megjelenő szövegek és egyéb anyagok nem azzal a céllal kerültek fel oda, hogy azokat bárki is utasításként értelmezze. A Yara minden olyan felelősséget és kötelezettséget elhárít, amely az ilyen anyagoknak a Weboldal látogatói vagy a Weboldal tartalmáról tájékoztatottak által történő felhasználásával kapcsolatban felmerülhet.

Célunk, hogy a Weboldalt rendszeresen frissítsük, és elképzelhető, hogy a tartalmát is módosítjuk. Ha szükség van rá, felfüggeszthetjük a Weboldalhoz való hozzáférést, vagy azt határozatlan időre be is zárhatjuk. Elképzelhető, hogy a Weboldalon megtalálható anyagok már nem aktuálisak egy adott időpontban, de a Yara ilyenkor sem kötelezhető az ilyen anyagok frissítésére.

Nem szavatoljuk a Weboldalon megtalálható anyagok pontosságát, s azzal kapcsolatosan nem áll fenn semmilyen garancia vagy egyéb feltétel. A Yara és a vele kapcsolatban álló felek a törvény által megengedett mértékig kifejezetten kizárják a következőket:

Minden feltételt, szavatosságot és egyéb kikötést, amelyet a törvény egyéb módon vélelmez.

Felelősséget a felhasználó által a Weboldallal, a rajta hivatkozott egyéb honlapokkal, az arra feltöltött anyagokkal, valamint mindezek használatával, a felhasználás következményeivel vagy a felhasználás meghiúsulásával kapcsolatosan okozott bármilyen közvetlen, közvetett vagy következményi kárért vagy veszteségért. Néhány területen a törvények nem teszik lehetővé a kellékszavatosság kizárását. Ilyen esetben a Yara felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékig kizárt.

Szellemi tulajdonjogok

A Yara a jogtulajdonosa vagy licencjogosultja a Weboldallal, valamint az azon közölt anyagokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogoknak. A szellemi termékeket a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények világszerte védik. Minden ilyen jog fenntartva.

„Multimédiás könyvtárunk” olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a Weboldal adott részén megadott segédlet alapján lehet felhasználni. Saját felhasználásra kinyomtathat egy példányt, és kivonatokat tölthet le a Weboldal más aloldalairól. A szervezeténél dolgozó más személyeknek is átadhatja a Weboldalon található anyagokat. A „multimédiás könyvtáron” kívül tilos módosítani a Weboldalról származó azon anyagok papíralapú vagy digitális másolatait, amelyeket kinyomtatott vagy letöltött, és nem használhatja az illusztrációkat, fotókat, videókat, audio anyagokat és grafikákat a hozzájuk tartozó szövegektől elválasztva.

A Weboldalon lévő anyagok vonatkozásában nem lehet kétségbe vonni szerzői státuszunkat (vagy az azokhoz való beazonosított hozzájárulásunkat).

A Weboldalon lévő anyagok egyetlen részét sem lehet kereskedelmi célra felhasználni a tőlünk vagy a licenctulajdonostól kért engedély nélkül. Ha a Weboldal bármely részét a felhasználási feltételek megszegése mellett nyomtatja ki, másolja le, vagy tölti le, akkor azonnal elveszti a Weboldal használatának jogát, és a döntésünknek megfelelően vissza kell szolgáltatnia, illetve meg kell semmisíteni az anyagokról készített másolatokat.

A Yara többféle védjegyet is bejegyeztetett. A lap tetején látható „Yara” név és a logó mellett a bejegyzett védjegyek közé tartoznak például – a teljesség igénye nélkül – a YaraBela, a YaraLiva, a YaraMila, és a YaraVita.

A Yara komolyan veszi az internetes adatvédelmet, és tájékoztatjuk, hogy miként kezeljük az Önről hozzánk került információkat.

Általában meglátogathatja a Weboldalt anélkül is, hogy nyilvánosságra hozná, hogy kicsoda Ön, illetve, hogy bármilyen információt is közölne magáról. Webszervereink csak a domain nevekről gyűjtenek adatokat, a látogatók e-mail címéről nem. Ezeket az információkat csak összesítve használjuk a látogatók számának, a Weboldalon történő tartózkodás átlagos idejének, a megtekintett oldalak számának, stb. méréséhez. Ezeket az információkat a Weboldalunk használatának méréséhez használjuk a Weboldal tartalmának továbbfejlesztése érdekében. Az összesített információkat hasonló céllal másokkal is megoszthatjuk. Weboldalunk használata révén Ön hozzájárul mindehhez.

Információkat gyűjthetünk a rendszeradminisztrátorok számára a számítógépével kapcsolatosan, többek között az IP címéről, az operációs rendszerről és a böngésző típusáról annak érdekében, hogy összesített információkat tudjunk küldeni tanácsadóinknak. Ezek mindössze statisztikai adatok felhasználóink böngészési szokásairól és mintáiról, és az egyének beazonosítására nem alkalmasak.

Ugyanezen oknál fogva cookie fájlok révén információt gyűjthetünk általános internethasználati szokásairól. Amikor első alkalommal meglátogatja a Yara weboldalát, a rendszer egy olyan cookie fájlt küld az Ön számítógépére, amely beazonosítja a böngészőjét. A cookie fájl olyan kisméretű adategység, amely az Ön merevlemezén tárolódik, s így fel fogjuk tudni ismerni legközelebb, amikor visszatér a Yara weboldalára.

A cookie technológia felhasználásának célja az, hogy javítsunk a Weboldal minőségén, és személyre szabott információval szolgálhassunk az Ön számára. Úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy értesítse Önt, amikor cookie-t kap. Ha úgy kívánja, ki is kapcsolhatja a cookie-kat, habár ez lehetetlenné teszi, hogy beazonosítsuk Önt, amikor visszatér a weboldalainkra.

Vannak időszakok, amikor olyan információkra van szükségünk, mint például a neve és a címe. Amikor ilyen információra van szükség, tájékoztatjuk az adatgyűjtés időpontjában, hogy miként használjuk fel ezeket az adatokat. Általában az általunk gyűjtött személyes információkat csak mi használjuk fel annak érdekében, hogy reagálni tudjunk a megkeresésére, fel tudjuk dolgozni a megrendeléseket, illetve, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a meghatározott ügyfélinformációkhoz való hozzáférést.

Ha beregisztrál valamelyik Yara üzleti egységhez az interneten keresztül, akkor az így megadott adatokat felhasználhatják arra, hogy személyre szabott információt nyújtsanak az Ön számára a Yara kínálatával kapcsolatosan az Ön üzleti igényeinek megfelelően. Ha rendelkezik személyes felhasználói fiókkal, akkor az Ön által megadott információkat megoszthatjuk forgalmazóinkkal és értékesítési partnereinkkel addig a mértékig, ameddig arra szükség van a Yara szolgáltatásainak továbbfejlesztése céljából. Bizonyos weboldalak esetén elképzelhető, hogy Önnek el kell fogadni bizonyos felhasználói megállapodásokat, amelyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaznak.

Időnként online felméréseket végzünk látogatóink igényeinek és személyiségének jobb megértése céljából. Amikor felméréseket végzünk, az Önről valóadatgyűjtés időpontjában mindig tájékoztatjuk arról, hogy miként használjuk fel az ilyen információkat.

Az Ön által megadott személyes információkat olyan harmadik felekkel is megoszthatjuk, akiket szolgáltatások nyújtásával bíztunk meg. Az ilyen harmadik felektől megköveteljük, hogy az ilyen adatokat csak olyan mértékig használják fel, amilyen mértékig a meghatározott szolgáltatások teljesítéséhez arra szükség van.

Az Ön személyes adatait nem adjuk tovább harmadik feleknek marketing célú felhasználásra. A Yara információt hozhat nyilvánosságra Önről abban az esetben, ha a Yara erről megállapodott Önnel, vagy ha a törvényi előírások ezt megkövetelik, illetve ha más meghatározott körülmény ezt kívánja meg a Yaratól, például a Yara felhasználói fiók csalás elleni védelme. Az Ön adatait lehetséges vevőknek vagy eladóknak is átadhatjuk olyan esetben, amikor üzletrészt vagy vagyontárgyakat értékesítünk, illetve vásárolunk.

A Weboldalon összegyűjtött személyes információkat bármely olyan országban tárolhatjuk, és feldolgozhatjuk, ahol mi vagy hosting szolgáltatóink telephelyet tart fent. A Weboldal használata révén Ön hozzájárul az ilyen adatfeldolgozáshoz és –tároláshoz.

Sajnos az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos. Habár mindent megteszünk azért, hogy védjük személyes adatait, nem garantálhatjuk a Weboldalra elküldött adatainak biztonságát. Az adatküldés csak saját kockázatára történhet. Miután megkaptuk az adatait, szigorú eljárások és biztonsági rendszerek révén előzzük meg az azokhoz való illetéktelen hozzáférést.

Elképzelhető, hogy a Weboldalon más weboldalak hiperhivatkozásai is megtalálhatók. Annak ellenére, hogy próbálunk olyan weboldalakat belinkelni, amelyek hozzánk hasonló színvonalat nyújtanak, és figyelnek az adatvédelemre, semmilyen módon sem vállalhatunk felelősséget más weboldalak tartalmáért és az ott használt adatvédelmi gyakorlatért.

Adatvédelmi szabályzat

Módosítás és részleges érvénytelenség

A Yara bármikor felülvizsgálhatja a felhasználási feltételeket és a Weboldal adatvédelmi irányelveit a jelen oldal módosításával. Időnként látogassa meg ezt az oldalt, és nézze meg az általunk végrehajtott változtatásokat, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve. Előfordulhat, hogy a felhasználási feltételek néhány rendelkezését olyan rendelkezésekkel vagy értesítésekkel váltjuk fel, amelyek a Weboldal más részén teszünk közzé.

Ha a jelen értesítés bármely rendelkezése jogellenessé, érvénytelenné vagy bármely oknál fogva végrehajthatatlanná válna, akkor az a rendelkezést egy különálló rendelkezésnek kell tekinteni, amely nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

Bírói illetékesség és alkalmazandó jog

A norvég bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek bármely, a Weboldalunk felkereséséből eredő vagy azzal kapcsolatos kereset vonatkozásában, de fenntartjuk a jogot, hogy ha megszegi ezeket a feltételeket, akkor a peres eljárást az Ön székhelye szerinti országban vagy bármely más releváns országban folytassuk le.

A jelen felhasználási feltételekre, azok tárgyára vagy megfogalmazásukra, valamint az abból eredő és az azzal kapcsolatos vitás kérdésekre (beleértve a szerződésen kívüli vitás kérdéseket és követeléseket is) a norvég törvények vonatkoznak, és azok szerint is kell értelmezni azokat.