Küldetés, Jövőkép és Értékek

Learn about our company's values.

Yara Mission, Vision and Values

Az éghajlatváltozás hatással van az életmódunkra. A világ népessége egyre csak növekszik. Több éhes szájat kell etetnünk, a földterület korlátozott, az erőforrások pedig szűkösek. Közösen jobbá tehetjük a dolgokat. A sikerünket a kollektív tudásunk, valamint a Küldetésünk, Jövőképünk és Értékeink iránti elkötelezettségünknek köszönhetjük.

A küldetésünk

Responsibly feed the world and protect the planet 

Mit teszünk és miért tesszük: A küldetésünk meghatározza a vállalatunk célját és a világban betöltött szerepét. Hiszünk benne, hogy a tudás növekszik és elég ereje van ahhoz, hogy pozitív változást hozzon globális szinten. Megértjük az ügyfeleinket és az őket hajtó erőket.

Tisztában vagyunk vele, hogy a tudás segít a világ táplálásában, nyereséges üzleti lehetőségeket teremt és védi a bolygónkat egy olyan időszakban, amikor növekszik a népesség, az erőforrások pedig egyre nagyobb kihívást jelentenek.

A jövőképünk

A collaborative society; a world without hunger; a planet respected

Az alapítóink a saját korszakuk kritikus kihívásaival szembesültek. Az együttműködés és a kíváncsiság révén, a tudásukat egyesítve és tovább növelve emberek milliói életét segítették megmenteni.

Napjainkban a jövőképünk lényege egy bővülő közösség, amely együttműködik a bolygónk védelme és a gazdálkodók támogatása érdekében. Ez az együttműködő közösség felülemelkedik a kulturális, környezeti és gazdasági korlátokon, hogy olyan megoldásokat kínáljon, amelyek az éhínségtől mentes világhoz vezetnek.

Az értékeink

Yara Ambition

Ambíció

Az elvárások feletti teljesítményt nyújtani, kezdeményezni és folyamatosan a Yara ambíciói és a személyes célok mentén dolgozni.

Yara Curiosity

Kíváncsiság

Merész kérdések feltétele; a kíváncsiság tartja pezsgésben a vállalati kultúránkat. A kíváncsiság az, ami a tudáshoz vezet, és ez az az erő, amely a Yara három nagyszerű alapítóját arra vezette, hogy a 20. század elején megküzdjenek az éhínség fenyegető veszélyével.

Yara Collaboration

Együttműködés

Közös munkavégzés kölcsönös tisztelettel, együttműködve és minden nézőpontot és megközelítést tiszteletben tartva. Az együttműködés művészete – a Yara vállalaton belül és a külvilággal egyaránt – megsokszorozza a kollektív tudásunkat.

Yara Accountability

Elszámoltathatóság

Megbízhatóság, a felelősség vállalása, és Yara és a társadalom érdekeinek szem előtt tartása mindenkor, amikor nehéz döntéseket kell meghozni. Az elszámoltathatóság a bizalom alapja.

A kultúránk

A Yara vállalati kultúrája az Ambition, Curiosity, Collaboration és Accountability (ambíció, kíváncsiság, együttműködés és elszámoltathatóság) alapvető értékekre épül, és világszerte elismeri a kiváló teljesítményt és a magas szintű etikai normákat a vezetők és az alkalmazottak körében.

Egy olyan kultúrát ápolunk, amely az alkalmazottaink által több mint egy évszázada gyűjtött és megosztott tudásból fakad, az ügyfeleinkkel szorosan együttműködve.

Több mint 50 országban működő globális vállalatként a Yara munkaerejét igen nagy mértékű sokszínűség jellemzi. Erre a sokszínűségre erősségként tekintünk. Célunk, hogy a lehető legjobb tehetségeket szerezzük meg a piacainkon és a különböző nemzetiségű, hátterű és kultúrájú embereinkből a tehetségek egy globális tárházát alkossuk meg.

Elkötelezettek vagyunk továbbá aziránt, hogy az üzleti tevékenységünket a Magatartási kódexünk és az Etikai és megfelelőségi programunk, valamint az emberi jogok, a munkaerő, a környezetvédelem és a korrupció elleni harc tekintetében az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásában megfogalmazott, általánosan elfogadott elvek szerint végezzük.

We set high standards for our conduct and compliance, not least regarding health, environment, safety and product stewardship. We foster a performance culture focused on developing people and we encourage dialogue.

Stratégiánk

A Yara hiszi, hogy az ügyfeleinek pozitív értékeket kínálva vonzó megtérülést biztosíthat a részvényesei részére, miközben értéket teremt a társadalom egésze számára.

Learn about our strategy and business model at yara.com